חיפוש: ניר עציון

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
550018840בניר ובהר - שותפות מוגבלתשותפות מוגבלתפעילה
515231595וייל פרויקטים ופתרונות בע"מWEIL PROJECT SOLUTIONS LTDחברה פרטיתפעילה
514627561חברת חשמל ניר עציון בע"מחברה פרטיתפעילה
550010722מזנוני ניר עציוןשותפות מוגבלתמחוקה
550002752מפעל ארוחות ניר עציוןשותפות מוגבלתפעילה
540210143ניר בכרמל - שותפות כלליתשותפות כלליתמחוקה
 1