חיפוש: ניר עם

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
513008896אדם בחווה תיירות אקולוגית בע"מחברה פרטיתפעילה
512886185ב.ג. עבודות עפר בע"מחברה פרטיתפעילה
514113935ג.א.ש. לחקלאי בע"מG.I.S LACHCLAY LTDחברה פרטיתמחוסלת מרצון
512886250גלובל - אנטי טרור סקויל בע"מGLOBAL - ANTI TERROR SCHOOL LTDחברה פרטיתבפרוק ע"י ביהמ"ש
514246453גלובל אנטי טרור בע"מחברה פרטיתפעילה
511338592מדגרות שער הנגב (1989) בע"מחברה פרטיתמחוקה
550009963מדגרות שער הנגב (1989) משקי מפלסים ניר עם ושות'שותפות מוגבלתמחוסלת מרצון
511905051מכסף מערכות סכו"ם (1993) בע"מחברה פרטיתמחוסלת מרצון
540175593מכסף-גל מערכות שווקשותפות כלליתמחוקה
511822686ניר ימין - עבודות בניה ופיתוח בע"מחברה פרטיתמחוקה
513173914ניר עם אחזקות (2001) בע"מחברה פרטיתמחוסלת מרצון
550018774ניר עם תיירות שותפות רשומה מוגבלתשותפות מוגבלתמחוקה
515206720סנסייט בע"מSENSIGHT LTDחברה פרטיתפעילה
513625962קייטרינג מעדנות נועם בע"מחברה פרטיתפעילה
 1