חיפוש: ניר עוז

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
514261569א. אדלר ניר עוז שיווק בע"מחברה פרטיתפעילה
512303652אסתטיק טאצ' בע"מESTHETIC TOUCH LTDחברה פרטיתפעילה
512807082אקוטקס - מוצרי חיפוי קרקע בע"מחברה פרטיתפעילה
514093871בוטני-טק בע"מBOTANY-TECH LTDחברה פרטיתמחוסלת מרצון
550005102נ.ע.נ.א ניר עוז נכסים ואחזקות ,שותפות מוגבלתשותפות מוגבלתפעילה
513774901ניר - חיים בע"מNIR - HAIM LTDחברה פרטיתפעילה
512249673ניר עוז לפתוח חקלאות ותעשיה בע"מNIR OZ AGRICULTURE & INDUSTRIAL DEVELOPING LTD.חברה פרטיתמחוסלת מרצון
511851248נירלט בע"מNIRLAT LTDחברה פרטיתפעילה
511621088נירלט שיווק בע"מחברה פרטיתמחוסלת עקב מיזוג
514753276ניר-עוז חשמל בע"מNIR-OZ ELECTRIC LTDחברה פרטיתפעילה
540188695עוז ניר החזקות ופרוייקטיםשותפות כלליתמחוקה
540245834רפת ניר - מעון שותפות רפתשותפות כלליתפעילה
 1