חיפוש: ניר ישראל

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
514894468אוז קוסמטיקס בע"מOZ COSMETICS LTDחברה פרטיתפעילה
514209907אופן חכם בע"מSMART TRIKE LTDחברה פרטיתמחוסלת מרצון
514203207איריס ספא בע"מחברה פרטיתפעילה
513150755אסף 2001 עבודות עפר וכבישים בע"מחברה פרטיתפעילה
513817767אסף עבודות עפר 2006 בע"מASAF AVODOT AFAR 2006 LTDחברה פרטיתבפרוק מרצון
514573567אפי פאוור בע"מEFFI POWER LTDחברה פרטיתפעילה
514889658אפי פאוור תפעול בע"מחברה פרטיתבפרוק ע"י ביהמ"ש
514357011אריזות מלכה בע"מחברה פרטיתפעילה
513918292ארץ התוכים בע"מחברה פרטיתמחוסלת מרצון
513997346בוץ תשתיות ופיתוח בע"מBOTZ INFRASTRUCTURE AND DEVELOPMENT LTDחברה פרטיתפעילה
512937673ביוג'ם בע"מBIOGEM LTDחברה פרטיתפעילה
513710608ג. אביטל סחר בע"מחברה פרטיתפעילה
513002931גדעון ימין אחזקות בע"מחברה פרטיתפעילה
513563999דנדורי עסקים בע"מחברה פרטיתפעילה
513863803ווילדקוק בע"מWILDCOOK LTDחברה פרטיתבפרוק מרצון
514107135חי דורון בע"מחברה פרטיתמחוסלת מרצון
515068146חי סחר בקר בע"מחברה פרטיתפעילה
512631789ט.י.מ.ס. ידע וחינוך בע"מחברה פרטיתפעילה
513177816י.צ'סנר יועצים בע"מחברה פרטיתפעילה
513930057יאיר מ הנדסת חשמל בע"מחברה פרטיתפעילה