חיפוש: ניר דוד (תל עמל)

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
513896894אוטוטיפ בע"מAUTOTIP LTDחברה פרטיתמחוסלת מרצון
513430520אשד מרכז חינוך לאזרחות שלום ודמוקרטיהESHAD - CENTER FOR CITIZENSHIP PEACE AND DEMOCRACY EDUCATIONחברה פרטיתמחוסלת מרצון
514751023אשן נ.ד בע"מASHAN N.D LTDחברה פרטיתפעילה
515037075בועז ויטמן, ניהול פרויקטים ופיקוח בניה בע"מBOAZ VITMAN, MANAGEMENT & CONSTRUCTION PROJECTS LTDחברה פרטיתפעילה
512140526גיתיתה בע"מGITITA LTD.חברה פרטיתמחוסלת מרצון
514101971ד"ר אמנון שמושקוביץ בע"מAMNON SMUSKOVITZ M.D. LTDחברה פרטיתפעילה
540203825דג העמקשותפות כלליתמחוקה
514005032חוויה בנחל בע"מHAVIA BANACHAL LTDחברה פרטיתמחוסלת מרצון
514813708י. קרונר בע"מY. KRONER LTDחברה פרטיתפעילה
514105550י.ל. רוח ים בע"מY.L. SEA WIND LTDחברה פרטיתפעילה
514609718מחלק חשמל ניר דוד בע"מחברה פרטיתפעילה
512510207ניר דוד - מפגש בכפר בע"מNIR DAVID - MIFGASH BAKFAR LTDחברה פרטיתפעילה
511591778ניר דוד-נופש בכפר בע"מחברה פרטיתפעילה
550007603נירעותק מפעל לציפוי נייר ניר דודNIROTEK COATED PAPER MFG. K. NIR-DAVID ISRAELשותפות מוגבלתפעילה
514945427עולם התנועה בע"מMOVEMENT WORLD LTDחברה פרטיתפעילה
514786953רמי כהן ניהול ויעוץ בע"מחברה פרטיתפעילה
 1