חיפוש: נירן

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
512840117דרך - פעילות חינוכית בע"מDERECH - PEILUT HINUCHIT LTDחברה פרטיתפעילה
511664732חברת פי.וי.רן. בע"מCO. P.V. RAN 11-LTD.חברה פרטיתפעילה
514987585חגווי הסלע בע"מHAGVE HASELAA LTDחברה פרטיתפעילה
550014930פי.וי.רן שיווק (1995)שותפות מוגבלתפעילה
 1