חיפוש: נירים

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
514449719בריינשר בע"מBRAINSHARE LTDחברה פרטיתמחוסלת מרצון
513574590גוד - פוסט בע"מGOOD- POST LTDחברה פרטיתפעילה
513704288ניראל יזמות חקלאית בע"מNIREL AGRICULTURE ENTERPRISES LTDחברה פרטיתפעילה
514847243נירים חשמל בע"מNIRIM ELECTRICITY LTDחברה פרטיתפעילה
550015382נירים נכסים והשקעותשותפות מוגבלתמחוקה
540213980שיבר תקשורתשותפות כלליתמחוקה
 1