חיפוש: נטור

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
514172568יזמויות בני-ישראל בע"מBNEI-ISRAEL INITIATIVES LTDחברה פרטיתפעילה
514153352מדיסליפ אינטרנשיונל בע"מMEDISLEEP INTERNATIONAL LTDחברה פרטיתפעילה
513857151מדיסליפ שירותים רפואיים בע"מMEDISLEEP MEDICAL SERVICES LTDחברה פרטיתפעילה
514067552ק. נטור שרותי גינון בע"מחברה פרטיתפעילה
512421793רז אור פרוייקטים בע"מחברה פרטיתפעילה
 1