חיפוש: נחליאל

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
511709511בן ישי הוצאה לאור בע"מBEN ISHAY PUBLISHING LTDחברה פרטיתמחוקה
512587551מ.ב.מ. בן שושן בע"מחברה פרטיתפעילה
515027779נ.ו.י.ה אנרגיה בע"מN.V.I.H ENERGY LTDחברה פרטיתפעילה
512523093שמואל שרביט בע"מSHMUEL SHARVIT LTD.חברה פרטיתמחוסלת מרצון
 1