חיפוש: נווה שלום

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
515077311אדמאמה נכסים בע"מחברה פרטיתפעילה
513593061אל - רחמן שרותי רפואה בע"מחברה פרטיתפעילה
513462879דרמאוליב בע"מDERMOLIVE LTDחברה פרטיתבפרוק מרצון
520028580ישוב נוה שלום חברה מוגבלת בערבותחברה פרטית מחוייבת במאזןפעילה
511922098ליד ספורט בע"מLEAD SPORT LTD.חברה פרטיתפעילה
515030260פוטוניקסיס בע"מPHOTONICSYS LTDחברה פרטיתפעילה
513149302רים רפואה ויעוץ מדעי בע"מחברה פרטיתפעילה
 1