חיפוש: נווה אטי"ב

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
510627979הר החרמון שרותי ספורט ונופש באיזור הר החרמון בע"מחברה פרטיתפעילה
511221285ז. גרינפלד אחזקות בע"מחברה פרטיתמחוקה
540175346טובול את צואלהשותפות כלליתמחוקה
514927821מגדלי מרום קרן בע"מMAROM KEREN TOWER LTDחברה פרטיתפעילה
512054891מלונות נווה אטיב ניהול ויזום 1994 בע"מחברה פרטיתמחוקה
511035511נוטעי הר חרמון בע"מחברה פרטיתבפרוק מרצון
510634520סקי בחרמון בעמחברה פרטיתפעילה
513769786קרן וקובי מרום תיירות בע"מKEREN & KOBI MAROM TOURISM LTDחברה פרטיתפעילה
512781394שוק איכרים תיירות וחקלאות יחודית בע"מחברה פרטיתפעילה
 1