חיפוש: נוה

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
515255404ארץ יפה - בנייה, פיתוח ותשתיות בע"מחברה פרטיתפעילה
515062321ו'אי ג'י ליווי ואסטרטגיה בע"מחברה פרטיתפעילה
514931096מוסדי ארץ יזמות ופיתוח בע"מחברה פרטיתפעילה
514004357נווה חקלאות בע"מחברה פרטיתפעילה
514801752עצם חברה כלכלית בע"מחברה פרטיתפעילה
 1