חיפוש: נגידאת

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
512424334באסל לבנייה (1997) בע"מחברה פרטיתפעילה
513418756בועיינה לבניה בע"מחברה פרטיתפעילה
512420027נ.נ.ע. כח אדם בע"מחברה פרטיתפעילה
512583832רוסתום לכח אדם בע"מחברה פרטיתפעילה
 1