חיפוש: נאות הכיכר

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
511619645א. א. א. ש. ייצור ושיווק מוצרי חקלאות בע"מחברה פרטיתפעילה
550011753א.נ.א. משק חקלאי 1991 שותפות מוגבלתשותפות מוגבלתמחוקה
550011670א.ע.א - משק חקלאישותפות מוגבלתפעילה
550011696א.ר.צ.- משק חקלאישותפות מוגבלתמחוקה
550011712א.ש.ל.- משק חקלאישותפות מוגבלתמחוקה
511620494אגרו-כר ייצור ושיווק מוצרי חקלאות בע"מחברה פרטיתמחוקה
513335026אדיב גינון ועיצוב נוף בע"מחברה פרטיתמחוסלת מרצון
550011795אדם שיווק מוצרי חקלאות 1991שותפות מוגבלתמחוקה
550011803אור חביב משק חקלאישותפות מוגבלתמחוקה
511627077איגל א.א. בע"מEAGLE A.A. LTDחברה פרטיתמחוקה
550011936איגל פארםEAGLE FARMשותפות מוגבלתפעילה
514230598איי.אל.אייץ'. בע"מI.L.H. LTDחברה פרטיתבפרוק מרצון
514407196אייל דמתי בע"מחברה פרטיתמחוסלת מרצון
550011779אלדר - משק חקלאישותפות מוגבלתפעילה
511619652אלרן ייצור ושיווק מוצרי חקלאות בע"מחברה פרטיתמחוקה
511618282אשל במדבר - חברה לשיוק בע"מחברה פרטיתפעילה
511619595ב. ע. ב. א ייצור ושיווק מוצרי חקלאות בע"מחברה פרטיתמחוקה
513269712בז 1 בע"מחברה פרטיתמחוסלת מרצון
514070044ג. דגן בע"מחברה פרטיתפעילה
511620460ג.ד.ג.ש. ייצור ושיווק מוצרי חקלאות בע"מחברה פרטיתמחוקה