חיפוש: מ.א. שער הנגב

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
514285006אמקה מדבקות בע"מEMKA STICKERS LTDחברה פרטיתמחוסלת מרצון
510236599אמקה תשלובת תעשיות מוצרי ניר בע"מחברה פרטיתפעילה
511824807החברה לפיתוח שער הנגב בע"מSHA'AR HANEGEV DEVELOPMENT CONPANY LTDחברה פרטיתפעילה
511239980כל גליל בע"מחברה פרטיתפעילה
512556481פארק תעשיות ספירים בע"מחברה פרטיתפעילה
515203701צ.ד. שירותי הסעדה בע"מחברה פרטיתפעילה
512887605קלקליף בשער הנגב בע"מחברה פרטיתפעילה
514509991שער הנגב חשמל בע"מSHAAR HANEGEV ELECTRICITY LTDחברה פרטיתפעילה
511969008תעשיות תפוגן בע"מTAPUGAN INDUSTRIES LTDחברה פרטיתפעילה
 1