חיפוש: מ.א. רמת הנגב

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
514592088אקוואטק פישריז בע"מAQUATECH FISHERIES LTDחברה פרטיתפעילה
511750986החברה הכלכלית לפתוח רמת הנגב בע"מTHE ECONOMIC COMPANY FOR THE DEVELOPMENT OF RAMAT HANEGEV LTDחברה פרטיתפעילה
510181217מפעלי רמת נגב בע"מחברה פרטיתפעילה
511854788מרכז תרבות, נוער וספורט רמת נגב (חל"צ)RAMAT NEGEV CULTURE, YOUTH & SPORT CENTER (CC)חברה פרטיתפעילה
 1