חיפוש: מ.א. מגילות

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
515008480חוף ביאנקיני תיירות ונופש בע"מחברה פרטיתפעילה
 1