חיפוש: מ.א. יואב

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
511658098החברה הכלכלית לפתוח יואב בע"מTHE ECONOMIC COMPANY FOR THE DEVELOPMENT OF YOAV LTDחברה פרטיתפעילה
 1