חיפוש: מ.א. חוף הכרמל

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
515041945אבריסייט בע"מEVERYSIGHT LTDחברה פרטיתפעילה
514524867בריק קפה - חוף הכרמל בע"מחברה פרטיתפעילה
515085199וריגייט מערכות השקיה בע"מVARIGATE IRRIGATION SYSTEMS LTDחברה פרטיתפעילה
512260456יוגב - מיכל שרות וסחר בע"מחברה פרטיתפעילה
 1