חיפוש: מתת

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
514322874ארז בית ספר לבישול גלילי בע"מחברה פרטיתפעילה
514778182ארידלנד כרופ בע"מARIDLAND CROP LTDחברה פרטיתפעילה
514168848גפת - אנרגיה מתחדשת בע"מGEFET - RENEWABLE ENERGY LTDחברה פרטיתמחוסלת מרצון
513595959קבוצת אראגון בע"מARAGON GROUP LTDחברה פרטיתפעילה
 1