חיפוש: משמר העמק

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
510205073א בנאדיר בע'מחברה פרטיתמחוסלת מרצון
540162716אביר יבוא ומסחר אריאלי-ברוששותפות כלליתמחוקה
511311516ביו קונטרול בע"מBIO CONTROL LTD.חברה פרטיתמחוקה
513472985גלובל סיאיי.איידי בע"מGLOBAL CI.ID LTDחברה פרטיתמחוסלת מרצון
510257918היכל גוש 6761 בע'מחברה פרטיתמחוקה
510257819היכל גוש 6761 חלקות 164 125 בעמחברה פרטיתמחוקה
510255813היכל חלקה 128 בגוש 7141 בעמחברה פרטיתמחוקה
510257157היכל חלקה 133 בגוש 6756 בעמחברה פרטיתמחוקה
510259682היכל חלקה 207 בגוש 6020 בעמחברה פרטיתמחוקה
510257926היכל חלקות 65 15 בגוש 6761 בעמחברה פרטיתמחוקה
510651631חברת חלקה 59/60 בגוש 7123 בעמחברה פרטיתמחוקה
540178720חנות משמר העמקשותפות כלליתמחוסלת מרצון
511837262מ.ו.ר. תעשיות זיקוק בע"מM.O.R. REFINING INDUSTRIES LTD.חברה פרטיתמחוקה
513484931מרכז דגי הים בע"מחברה פרטיתפעילה
512653411סוליאנה השקעות בע"מSULIANNA INVESTMENTS LTDחברה פרטיתמחוסלת מרצון
514921253ענבר-שמיר אדריכלות בע"מחברה פרטיתפעילה
513363358שמיר מתכננים בע"מחברה פרטיתמחוסלת מרצון
 1