חיפוש: משאבי שדה

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
550016059חמדים - משאבי שדהשותפות מוגבלתמחוקה
550012348כפר הנופש משאביםשותפות מוגבלתפעילה
512605742מרחצאות הנגב בע"מMERHAZAOT HANEGEV LTDחברה פרטיתפעילה
511909699ספינת המדבר בע"מחברה פרטיתפעילה
540145067עולם גלובוס אקסקלוסיב יבוא ויצואשותפות כלליתשותפות מחוקה מרצון
 1