חיפוש: מקווה ישראל

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
510632110אוניטק מכונות 1972 בעמחברה פרטיתמחוקה
511062085אור - אב ניבים בע"מחברה פרטיתמחוקה
513032284ירדן המילניום בע"מחברה פרטיתפעילה
511094393מפעל ליצור ועבוד בשר האחים עדיקא בע"מחברה פרטיתפעילה
510151814מקוה ישראל כל ישראל חברים (חל"צ)חברה פרטיתפעילה
510358690משה דנקנר ובניו בעמחברה פרטיתמחוקה
510709827נתיבי פאר חב' קבלנית לבניה ופיתוח בע"מחברה פרטיתפעילה
510056781עמיתור בעמחברה פרטיתמחוקה
510596695שורקא חברה לקבלנות בעמחברה פרטיתפעילה
511049538שקף מחשבים בע"מחברה פרטיתמחוקה
 1