חיפוש: מצמץ

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
512780875אלמוסטקבל חברה לעבודות בניה והנדסה בע"מALMUSTAKBAL ENGENEERING CONSTRUCTION CO. LTDחברה פרטיתפעילה
 1