חיפוש: מצדות יהודה

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
513669291איתור חי בע"מחברה פרטיתפעילה
514363902גפן אנרגיה ירוקה בע"מGEFFEN GREEN ENERGY LTDחברה פרטיתפעילה
540229135רפת בית יתיר-עצמונהשותפות כלליתפעילה
 1