חיפוש: מעצה אזורית חבל יבנה

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
510581945אשדוד בונדד בעמחברה פרטיתפעילה
 1