חיפוש: מעלה עמוס

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
511550709"דים" בנאים בע"מחברה פרטיתפעילה
512217712בוניך היהודיים בע"מYOUR JEWISH BUILDERS LTDחברה פרטיתפעילה
514372747גלימ'ס סרוויס בע"מGALIM'S SERVICE LTDחברה פרטיתפעילה
540249067כרם "עסיס הרים"שותפות כלליתפעילה
512580580מ.ט.א.א. בע"מM.T.A.A. LTDחברה פרטיתפעילה
514627355סאבקונטרקט בע"מSUBCONTRACT LTDחברה פרטיתפעילה
512610544עובדי הארץ בע"מחברה פרטיתפעילה
515166833פטרוכימיקל בע"מPETROCHIMICAL LTDחברה פרטיתפעילה
 1