חיפוש: מעין ברוך

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
512850751אוביקון בע"מOBICON LTDחברה פרטיתפעילה
513054213אורי פתרונות לול בע"מחברה פרטיתפעילה
540180635גן דיקלהשותפות כלליתמחוקה
512900994ויפג בע"מVIPEG LTDחברה פרטיתפעילה
550009039חניון מעיןשותפות מוגבלתמחוקה
514260728טובי פרינדס בע"מ2B FRIENDS LTDחברה פרטיתמחוסלת מרצון
510005911טירה טרידינג קו בעמחברה פרטיתמחוקה
510986458טראנסקאר בע"מחברה פרטיתמחוקה
512160342מירה יעקבסון אדריכלות נוף בע"מחברה פרטיתפעילה
550010532מעיינות (1990-תש"ן)שותפות מוגבלתשותפות מחוקה מרצון
513760231מעין ברוך אנרגיה בע"מMAAYAN BARUCH ENERGY LTDחברה פרטיתמחוסלת מרצון
512789611נ.א. פורת - פירסומים ועתונות בע"מN.A. PHORAT - ADVERTISING & PRESS LTD.חברה פרטיתפעילה
514012541נני ועודד בע"מNANI & ODED LTDחברה פרטיתפעילה
513154765עדי רן מיחשוב בע"מADEE RAN COMPUTING LTDחברה פרטיתמחוסלת מרצון
513215889קורדיסק בע"מCOREDISK LTDחברה פרטיתמחוסלת מרצון
514994888קינקאג'ו גיימס בע"מחברה פרטיתפעילה
560027005קריאטיביטי למען השלום בע"מ (חל"צ)CREATIVITY FOR PEACE, INC. LTD (CC)חברת חו"לפעילה
512955345רועי שרון בע"מROY SHARON LTDחברה פרטיתפעילה
512335001רוק שוק בע"מחברה פרטיתפעילה
 1