חיפוש: מעוז חיים

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
512266180אבו יניב בע"מABU YANIV LTDחברה פרטיתפעילה
515155661אורות מעוז בע"מOROT MAOZ LTDחברה פרטיתפעילה
515237733בונדד נהר הירדן בע"מJORDAN RIVER BONDED LTDחברה פרטיתפעילה
550015739גשר השלום (מעוז) שותפות מוגבלתשותפות מוגבלתפעילה
512378209גשר שייח חוסיין בע"מחברה פרטיתפעילה
511405151החברה לפיתוח ולתיירות בבקעת בית שאן בע"מחברה פרטיתפעילה
512651795חולות מעוז בע"מחברה פרטיתפעילה
550014658חוצות מעוז חיים (1995) ,שותפות מוגבלתשותפות מוגבלתפעילה
512818923מ.ר. סלע בע"מM.R. SELA LTDחברה פרטיתפעילה
540204682מוסך ירדן , שותפות כלליתשותפות כלליתפעילה
514437227מעוז החשמל בע"מחברה פרטיתפעילה
515082303שן הירדן בע"מחברה פרטיתפעילה
513878066שער לשלום מסופים בע"מGATE TO PEACE TERMINALS LTDחברה פרטיתפעילה
513417154תמוז ואקום פורמינג בע"מחברה פרטיתפעילה
 1