חיפוש: מסדה

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
540206034גד"ש מ"משותפות כלליתמחוקה
515010593חי אורן סירות בע"מחברה פרטיתפעילה
514811298כ.ס.ע לבניה וניהול פרוייקטים בע"מחברה פרטיתפעילה
514495605לס ודס שירותי גינון בע"מחברה פרטיתפעילה
512933862מיטב גולן בע"מMEITAV GOLAN LTDחברה פרטיתפעילה
550010383מיטב-קיבוץ מסדהשותפות מוגבלתמחוקה
514579804סיגל ברג בע"מחברה פרטיתפעילה
512611476סינוס מסדה (1998) בע"מחברה פרטיתפעילה
513671610ע.ע. ליפשיץ השקעות, יזמות ונדל"ן בע"מחברה פרטיתפעילה
513875773עינבל אירועים בע"מחברה פרטיתפעילה
514298918ש.ב צ'פלין בע"מחברה פרטיתפעילה
513898684תאמה טכנולוגיות בע"מTAAMA TECHNOLOGIES LTDחברה פרטיתפעילה
 1