חיפוש: מנרה

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
513026005LENS COLOURS PRODUCTIONS LTDחברה פרטיתפעילה
514318609אפ.טי.איי.אי מערכות ניסוי טיסה ואלקטרוניקה בע"מF.T.I.E - FILGHT TEST AND ELECTRONIC SYSTEMS LTDחברה פרטיתפעילה
514420249ברייק מערכות בע"מBREAK SYSTEMS LTDחברה פרטיתפעילה
514051911גולן (ג.ד.) פרוייקטים והנדסה בע"מGOLAN (G.D) PROJECTS & ENGINEERING LTDחברה פרטיתפעילה
511380131צוק מנרה בע"מTZOOK MANARA LTD.חברה פרטיתפעילה
512720723קולות רמים (1999) בע"מחברה פרטיתפעילה
550010904תיירות מנרהשותפות מוגבלתפעילה
 1