חיפוש: מלילות

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
513887455א.ד.י.י. יזמות בע"מחברה פרטיתפעילה
514136423יניב את אבישי בע"מYANIV AND AVISHAI LTDחברה פרטיתפעילה
513937250מ.ט.ר. חקלאות בע"מM.T.R. AGRICULTURE LTDחברה פרטיתפעילה
513204636מתי את גליל חקלאות בע"מחברה פרטיתבפרוק ע"י ביהמ"ש
513478974נקש, מוצרי עץ בע"מחברה פרטיתבפרוק ע"י ביהמ"ש
514932896פרטנרס (א.א) ייזום והשקעות בנדל"ן בע"מחברה פרטיתפעילה
 1