חיפוש: מכמנים

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
540188539א"י פרויקטים - מכמניםשותפות כלליתמחוקה
512725433בן צור חקירותBEN ZOOR HAKIROTחברה פרטיתפעילה
511592008די.בי.אמ.אס. - קבוצת פיתוח בע"מD.B.M.S. DEVELOPMENT GROUP LTD.חברה פרטיתמחוקה
512084393דיגמי הגליל בע"מחברה פרטיתפעילה
513808113טאיקו - אירוח יפני בע"מחברה פרטיתפעילה
513888495סטודיו רביד בע"מחברה פרטיתפעילה
514739218ר.ר תיירות חקלאית במכמנים בע"מR. R. AGRICULTURAL TOURISM AT MICHMANIM LTDחברה פרטיתפעילה
512782327שטח הישרדות ותושיית שדה (1999) בע"מחברה פרטיתפעילה
 1