חיפוש: מכללת תל חי

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
514681345חץ - חברה כלכלית של אגודת הסטודנטים תל חי בע"מחברה פרטיתפעילה
510631575מרכז להשכלה בתל חי עש גרטרוד ומוריס רודמן בע"מ (חל"צ)חברה פרטיתפעילה
 1