חיפוש: מכורה

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
511913691א.ד. מחפרים בע"מA.D. BULLDOZERS LTD.חברה פרטיתמחוסלת מרצון
512700451אותנטיקה אומנות רוחנית מארץ הקודש בע"מAUTHENTICA SPIRITUAL CRAFT FROM THE HOLY LAND LTDחברה פרטיתפעילה
514832492איי.אף.אס. פרפורמנס בע"מAFS PERFORMANCE LTDחברה פרטיתפעילה
540168697גידולי פמותשותפות כלליתשותפות מחוקה מרצון
540167640גידולי שירן אחזקותשותפות כלליתמחוקה
540167665יבולי אחישותפות כלליתמחוקה
540167657יהושפט גידוליםשותפות כלליתמחוקה
540169802ישי גידוליםשותפות כלליתפעילה
 1