חיפוש: מירון

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
511525396א.ג.י. אספקת מזון בע"מחברה פרטיתמחוקה
512274382א.ג.ש. כח אדם בע"מחברה פרטיתמחוקה
514093590א.ד.ו. תיירות ושירותים בע"מA.D.V. TOURISM SERVICES LTDחברה פרטיתפעילה
512455130א.ר.ר. ג'רבי - שווק בע"מחברה פרטיתפעילה
511632085אור הגנוז פרוייקטים בע"מחברה פרטיתפעילה
511212383אחים לזר בע"מחברה פרטיתמחוקה
511181026אחים רוזנברג שווק תוצרת חקלאית בע"מחברה פרטיתפעילה
511892382אילנות הצפון - חומרי בנין בע"מחברה פרטיתפעילה
513237156אילנות הצפון שיווק (2002) בע"מחברה פרטיתפעילה
511541427גיתית אספקה ושירותים חקלאים בע"מחברה פרטיתמחוקה
513195123דקל ישראל א.ח.ר. 2002 בע"מDEKEL ISRAEL A.H.R. 2002 LTDחברה פרטיתפעילה
512387275החברה הכלכלית למרום הגליל בע"מTHE COMPANY FOR THE ECOMIC DEVELOPMENT OF MEROM HAGALIL LTDחברה פרטיתפעילה
514009786הילולא י.י. בע"מחברה פרטיתפעילה
511701385הלול של כולם בע"מחברה פרטיתמחוקה
511661217הלול שלנו בע"מחברה פרטיתמחוקה
511760613הצעד הנכון חב' בע"מחברה פרטיתמחוקה
510247323חברה לפתוח איזור מרום הגליל בעמחברה פרטיתפעילה
510442734חברה לקרור ואריזה מרום הגליל בעמחברה פרטיתפעילה
512083262חיים נדיר חברה למזון ושירותים בע"מחברה פרטיתפעילה
513863076חסדי רשב"י בע"מ (חל"צ)חברה פרטיתפעילה