חיפוש: מיצר

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
540205523אפיק-מיצר שותפות רפתשותפות כלליתפעילה
515066538חצב למלגזות בע"מHATZAV FORKLIFTS LTDחברה פרטיתפעילה
 1