חיפוש: מחניים

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
514688159א.י. פלש יזמויות עסקיות בע"מחברה פרטיתפעילה
514933878אור קיבוץ מחנים בע"מKIBBUTZ MAHANAYIM LIGHT LTDחברה פרטיתפעילה
514158930דגי החולה בע"מDGEI HULA LTDחברה פרטיתפעילה
550016794דיוק הידראוליקהשותפות מוגבלתמחוקה
513192518דיוק קשתות בע"מDIUK ARCHS LTDחברה פרטיתפעילה
513756239דרומה צפונה עידן העתיד בע"מ (חל"צ)DAROMA TZAFONA IDAN HATID LTD (PBC)חברה פרטיתפעילה
515297471מאור אלקטריק בע"מחברה פרטיתפעילה
513919761מוסך מחניים בע"מחברה פרטיתפעילה
512192352מלון צומת מחניים (1995) בע"מMAHANAIM JUNCTION HOTEL (1995) LTDחברה פרטיתפעילה
513683953נמקו השקעות בע"מחברה פרטיתפעילה
511706376פרי - מיר בע"מPERI - MIR LTDחברה פרטיתמחוקה
514903236ריגו רכב בע"מחברה פרטיתפעילה
 1