חיפוש: מחנה יתיר

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
511649220א. קים חברה לבנין שרותי תכנון וביצוע בע"מI. KIM CONSTRUCTION PLANNING & EXECUTION COMPANY LTDחברה פרטיתפעילה
 1