חיפוש: מחולה

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
511630774"נשקא" - עבודות קבלניות בע"מחברה פרטיתמחוקה
513324087"תימרה" בית אריזה למוצרים חקלאיים בע"מחברה פרטיתפעילה
514688969אבנרגלים בע"מחברה פרטיתפעילה
514968577אופק 360 בע"מOFEK 360 LTDחברה פרטיתפעילה
514302058אופק פיתוח ומכירות שי וגלס בע"מחברה פרטיתפעילה
514455849דה-לוי תוצרת חקלאית בע"מDE-LEVIE AGRICULTURE PRODUCE LTDחברה פרטיתפעילה
511783128דפוס אחים מח'ול בע"מDEUS AHIEM MAHOUL LTDחברה פרטיתפעילה
511451213חי - דור מסחר ושווקים חקלאיים בע"מחברה פרטיתמחוקה
514689447ישראכלף בע"מISRAKALF LTDחברה פרטיתפעילה
514959394לולבי הגבעה בע"מחברה פרטיתפעילה
514273929מאורות מחולה בע"מחברה פרטיתפעילה
514536531מור ורוזמרין בע"מROSEMARY AND MORE LTDחברה פרטיתפעילה
514677996מעוף תכנון וייצור מכונות בע"מחברה פרטיתפעילה
513901520משק דור בע"מDOR FARM LTDחברה פרטיתפעילה
514818558משק חנצ'ינסקי בע"מחברה פרטיתפעילה
514117712משק סיון מאיר בע"מחברה פרטיתפעילה
512716234נתן דה-לוי בע"מחברה פרטיתפעילה
514550862ס.נ.י. פתרונות ירוקים בע"מחברה פרטיתפעילה
514830884פיי עילית ישראל בע"מPEY ELITE ISRAEL LTDחברה פרטיתפעילה
540170842ש.י.ס.בורנשטייןשותפות כלליתפעילה