חיפוש: מוצא תחתית

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
511430688גולן פרוסט בע"מחברה פרטיתמחוקה
512301128גלגלי אלי עזר פיתוח ובניה בע"מחברה פרטיתפעילה
510564776דגש פיתוח והשקעות בעמחברה פרטיתמחוקה
512898305חב חוצבי לוד לבנין ופיתוח בע"מחברה פרטיתפעילה
510245640חברת חלקה 16 בגוש 10768 בעמחברה פרטיתמחוסלת מרצון
512407420יוסי גיל- הבית האדום (1996) בע"מחברה פרטיתפעילה
510147010כינורי בית חרושת למקלטי רדיו בעמחברה פרטיתמחוקה
511151185מירה ברש בע"מחברה פרטיתמחוקה
510960784פי.סי.בי.די. פרינטד סירקוויט בוארד דיזינג אוף ישראל בעמחברה פרטיתמחוקה
510930357קיו.אס.אס. תמונות תוך שעה ישראל בע"מחברה פרטיתמחוקה
510624240רו אן בעמחברה פרטיתמחוקה
 1