חיפוש: מגדל עוז

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
515044774דימנטמן דלתות בע"מDIMENTMAN DOORS LTDחברה פרטיתפעילה
511963522ע.ו. שרותי פולימרים בע"מE.W. POLYMER SERVICES LTD.חברה פרטיתמחוסלת מרצון
 1