חיפוש: מגדלים

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
514299239א.ציון אנרגיה בע"מחברה פרטיתפעילה
513099275ארמדל פרו בע"מARMADIL PRO LTDחברה פרטיתפעילה
512287996ח.ת.ך. אופנה בע"מחברה פרטיתפעילה
512899147סול סטריאו ומיגון בע"מחברה פרטיתפעילה
515149417סוסים וטבע חקלאות ושיווק בע"מחברה פרטיתפעילה
514907633סוסים וטבע חקלאות מתקדמת בע"מSUSIM VATEVA HAKLAUT MITKADEMET LTDחברה פרטיתפעילה
 1