חיפוש: מבואות החרמון

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
513221630הר קור 2002 בע"מHAR-KOR 2002 LTDחברה פרטיתפעילה
513234062מייסטר שיווק פירות בע"מחברה פרטיתפעילה
510546641פרי מבח"ר, חב לאריזה וקירור בעמPRI MIVHAR PACKING & COOLING CO. LTDחברה פרטיתפעילה
513101196צומת כ"ח בע"מחברה פרטיתפעילה
514880061רום צפון השכרה ומכירה בע"מROM NORTH RENTALS AND SALES LTDחברה פרטיתפעילה
 1