חיפוש: מאיר שפיה

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
515111383אלג'י-סמארט בע"מחברה פרטיתפעילה
510694136בית מ.ג בסביון בערבון מוגבלחברה פרטיתמחוקה
510213127כפר הנוער מאיר שפיה בית ספר חקלאי הדסה בארה"ב (מפעל) (חל"צ)חברה פרטיתפעילה
511002578נ.ק.ל.קרי מנג'מנט בע"מחברה פרטיתמחוקה
510148521פרוות שרף בע"מחברה פרטיתמחוקה
 1