חיפוש: לפידות

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
512935131א.ק. סעיד בע"מחברה פרטיתפעילה
540188950גרשון שמואל ואמנון בן עמישותפות כלליתפעילה
513150474עתמ (2001) תקשורת ותשתיות מיוחדות בע"מATAM (2001) COMMUNICATION AND SPECIAL INFRASTRUCTURES LTDחברה פרטיתפעילה
 1