חיפוש: לוטן

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
513723080הפי וול בע"מHAPPY WOOL LTDחברה פרטיתפעילה
512548702קיבוץ לוטן מרכז טכנולוגי בע"מKIBBUTZ LOTAN TECHNOLOGICAL CENTER LTDחברה פרטיתמחוסלת מרצון
 1