חיפוש: לוחמי הגיטאות

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
512194929א. ד. קוריאט מחשבים ותקשורת בע"מחברה פרטיתפעילה
514061548אקוודוקט ל.ג. בע"מAQUEDUCT L.G. LTDחברה פרטיתפעילה
513766642אקורד אחזקה ויזמות בע"מחברה פרטיתפעילה
513910638ב.ר. מודול בע"מחברה פרטיתפעילה
540187176גד"ש אש"לשותפות כלליתמחוקה
512110867גלי - גולן החזקות רדיו בע"מGALI - GOLAN RADIO HOLDINGS LTDחברה פרטיתמחוסלת מרצון
514724681דגון גרופ בע"מחברה פרטיתפעילה
514587021חשמל לוחמי הגטאות בע"מLOCHAMEI HAGETAOT ELECTRICITY LTDחברה פרטיתפעילה
520035601טבעול מימון (1986) בע"מחברה פרטית מחוייבת במאזןמחוקה
540179538טבעול מלחי מאכלשותפות כלליתפעילה
511900334לגית אחזקות בע"מחברה פרטיתפעילה
512308586לגמון הטמנה ומיחזור בע"מחברה פרטיתפעילה
540186012לרום התאגדות ליצור פטימיםשותפות כלליתפעילה
515036036פארק מחזור לוחמי הגטאות ניהול בע"מRECYCLING PARK LOHAMEI HAGETA'OT MANAGEMENT LTDחברה פרטיתפעילה
514335256פרומו קינג ישראל בע"מחברה פרטיתפעילה
512562802ק.מ.א. קבלים ואלקטרוניקה (1997) בע"מחברה פרטיתבפרוק מרצון
514115179קמא קבלים ואלקטרוניקה ישראל בע"מKAMA CAPACITORS & ELECTRONICS ISRAEL LTDחברה פרטיתפעילה
540193463רפת מעלהשותפות כלליתפעילה
 1