חיפוש: להב

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
540181377גד"ש ש.כ.ל.שותפות כלליתפעילה
513345108גיל שבדרון בע"מחברה פרטיתפעילה
513270660החברה לפיתוח קיבוץ להב בע"מחברה פרטיתמחוסלת מרצון
513362913חוות שבדרון בע"מחברה פרטיתפעילה
513427294לב-בר בע"מLEV-BAR LTDחברה פרטיתפעילה
512246968להב מדיקל שירותי מחקר בע"מחברה פרטיתבפרוק מרצון
513989988לינת להב בע"מLINAT LAHAV LTDחברה פרטיתפעילה
511674889מעדני בשר השוקת בע"מHASHOKET MEAT DELICACIES LTDחברה פרטיתפעילה
511999930נגב יענים בע"מNEGEV OSTRICHES LTDחברה פרטיתחיסול ע"י בימ"ש
514433309ע.ש. יזמות עסקית בע"מחברה פרטיתפעילה
512530049צקלג - אחזקות בע"מZIKLAG - HOLDINGS LTDחברה פרטיתפעילה
514815216צקלג אנרגיות בע"מZIKLAG ENERGIES LTDחברה פרטיתפעילה
514028398קניון שוקת בע"מKANYON SHOKET LTDחברה פרטיתפעילה
513949586שרון מ. יעוץ כלכלי וחשבונאי בע"מחברה פרטיתפעילה
513194761תום שחף בע"מחברה פרטיתמחוסלת מרצון
 1