חיפוש: לביא

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
513982165אגריפקט בע"מAGRIFECT LTDחברה פרטיתמחוסלת מרצון
514129691אוינה ביוטק בע"מEVINA BIOTECH LTDחברה פרטיתמחוסלת מרצון
514031707אקווה דיגיטל בע"מAQUA DIGITAL LTDחברה פרטיתמחוסלת מרצון
514355676אקוכימטק בע"מECOCHEMTECH LTDחברה פרטיתמחוסלת מרצון
513873323כנרות חברה לניהול בע"מKINROT MANAGEMENT COMPANY LTDחברה פרטיתמחוסלת מרצון
513873331כנרות שותף כללי בע"מKINROT GENAERL PARTHER LTDחברה פרטיתמחוסלת מרצון
550001663לביא תעשיות רהיטיםLAVI FURNITURE INDUSTRIESשותפות מוגבלתפעילה
513978320סי -פילטרס בע"מC-FILTERS LTDחברה פרטיתמחוסלת מרצון
515032712סיספרו בע"מSYSPRO LTDחברה פרטיתפעילה
514208552קולטק טו גו בע"מCOOLTEK 2 GO LTDחברה פרטיתמחוסלת מרצון
514042357קולמיר טכנולוגיות מים בע"מKOLMIR WATER TECHNOLOGIES LTDחברה פרטיתמחוסלת מרצון
 1